تبلیغات
ابراج التیسیر - خاطرات
بخش خاطرات


خاطره اول :صفای باطن و گشودن درهای بسته

خاطره دوم : ذکر اولین نگاه به گنبد پیامبر اعظم (ص)